Belastingverlaging

boekhouder

Belastingverlaging

Belastingverlaging

Een belastingverlaging is een verlaging van de belasting die particulieren en bedrijven over hun inkomen moeten betalen. Belastingverlaging is meestal een gevolg van kredieten en andere uitgaven, met name die voor het verwerven van meer inkomsten. Het wordt beschouwd als een gunstige belastingpositie voor zowel bedrijven als particulieren, omdat belastingverlagingen over het algemeen worden aangeboden op inkomsten door werkgevers en particulieren, evenals speciale belastingverlagingen voor mensen die lijden aan bepaalde medische aandoeningen, of op vastgoedbeleggingen. Belastingvermindering wordt vaak gebruikt door bedrijven om hun belastingverplichtingen te verminderen. Sommige landen staan ook een belastingverlaging toe als het bedrijf een nieuw, onproductief bedrijfsmiddel creëert.

belastingverlaging

Overheden bieden belastingverlagingen in de eerste plaats aan om de economische activiteit te stimuleren. Belastingverlagingen treffen vooral mensen met een hoog inkomen en hebben dus een negatief effect op de economie als geheel. De gevolgen van belastingverlagingen zijn tijdens een recessie het duidelijkst zichtbaar in de vorm van inkomstenderving. Daarom worden belastingverlagingen vaak alleen doorgevoerd in tijden van ernstige economische neergang en moeten zij onmiddellijk worden doorgevoerd om ernstige financiële tegenslag te voorkomen. Belastingverlagingen kunnen echter niet voorkomen dat een individu zijn of haar belastingen betaalt.

Een belastingverlaging is gunstig wanneer de heffingskortingen met een hoger percentage worden verlaagd. Wanneer belastingverlagingen worden doorgevoerd en het drempelbelastingtarief wordt verlaagd, is het percentage van de heffingskortingen dat moet worden betaald lager dan normaal. Het is echter mogelijk dat de heffingskortingen weer toenemen zodra het inkomen na belasting tot boven het drempelbelastingtarief stijgt. Kortom, de belastingverlaging is een tijdelijke belastingverlaging, zij kan per economie verschillen, en zij biedt bepaalde groepen personen op bepaalde momenten belastingbesparingen.

Tags
Populair
img
Belastingverlaging - Een progressieve budgetteringstool voor inkomensbescherming
img
Inzicht in BTW-tarieven
img
BTW-tarieven en hun voordelen
img
Inzicht in de btw-tarieven
img
Boekhoudsoftware
Trending