Belastingen verlagen voor mensen met een hoog inkomen - een verstandige aanpak

boekhouder

Belastingen verlagen voor mensen met een hoog inkomen - een verstandige aanpak

Belastingen verlagen voor mensen met een hoog inkomen - een verstandige aanpak

belastingverlaging

Belastingverlaging is een inkomensverlaging en is meestal het resultaat van belastingvoordelen en uitgaven, vooral die welke worden gedaan om meer inkomen te genereren. Belastingverlaging is niet hetzelfde als belastingvermindering. Belastingvermindering is eigenlijk een vorm van heffingskorting en is vaak een vorm van fiscale stimulans.

Er zijn een aantal gevallen geweest waarin verdieners met een hoog inkomen zijn vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting vanwege uitzonderlijke financiële omstandigheden. Sommige van deze omstandigheden waren niet echt een vrijstelling waard; in andere gevallen hadden de personen echter geen redelijke gronden om hun inkomen van belasting vrij te stellen. De praktijk van het toestaan van uitzonderlijke omstandigheden om belastingvermindering mogelijk te maken heeft geleid tot grote woede onder sommige Amerikaanse burgers die vinden dat de overheid deze praktijk gebruikt om bepaalde klassen van burgers op oneerlijke wijze te discrimineren. Veel van deze burgers zijn van mening dat de belastingverlagingen die door de overheid worden doorgevoerd, in de eerste plaats gericht zijn op mensen met een hoog inkomen.

Een van de manieren waarop de overheid stappen onderneemt om de belastingen voor mensen met een hoog inkomen te verlagen, is door middel van een belastingverlagingsprogramma dat de verticale rechtvaardigheidsbenadering wordt genoemd. Deze methode van belastingverlaging werd ingevoerd als reactie op een wijdverspreide recessie in de Verenigde Staten, die leidde tot duizenden ontslagen van mensen met vaardigheden op hoog niveau. Om deze mensen aan te moedigen weer aan het werk te gaan, bood de regering royale belastingverlagingen en stimuleringsmaatregelen aan. De bedoeling van de verticale billijkheidsstrategie is om mensen met hoge inkomens aan te moedigen iets terug te doen voor de gemeenschap in de vorm van dienstverlening via belastinggiften, in plaats van al hun inspanningen te concentreren op het verdienen van extra geld.

Tags
Populair
img
BTW-tarieven en hun voordelen
img
Belastingverlaging en BTW-tarieven: Een overzicht
img
Belastingverlaging - Een progressieve budgetteringstool voor inkomensbescherming
img
Belastingen verlagen voor mensen met een hoog inkomen - een verstandige aanpak
img
BTW-tarieven zijn belangrijk voor uw bedrijf
Trending